Office Tips

Tabelkoppen herhalen

Tabelkoppen op opeenvolgende pagina's herhalen

Als je met een extreem lange tabel werkt, wordt deze over diverse pagina's verdeeld. Je kunt de tabel aanpassen zodat de tabelkoppen op elke pagina worden weergegeven.

Herhaalde tabelkoppen zijn alleen zichtbaar in de afdrukweergave, of als je het document afdrukt.

  • Selecteer de rij of rijen met koppen. De eerste rij van de tabel moet in deze selectie worden opgenomen.
     
  • Klik onder Hulpmiddelen voor tabellen op het tabblad Indeling en klik in de groep Gegevens op Koptekstrijen herhalen .

Opmerking  De tabelkoppen worden automatisch herhaald op nieuwe pagina's die het gevolg zijn van automatische pagina-einden. Als u een handmatig pagina-einde invoegt in een tabel, wordt de kop niet herhaald.