Office Tips

Excel gegevens kopiëren naar Word

Excel gegevens kopiƫren naar Word

Als je jouw Excel gegevens wilt opnemen in een Word-document, kopieer je de geselecteerde gegevens in Excel en gebruik je de opdracht Plakken of Plakken speciaal in Word om de gegevens in te voegen in een document.

 • Selecteer in Excel de werkbladgegevens die je wilt kopiëren naar een Word-document.
 • Klik op het tabblad Start in de groep Klembord op Kopiëren .

  Sneltoets Je kunt ook op CTRL+C drukken.
   
 • Klik in het Word-document op de positie waar u de gekopieerde werkbladgegevens wilt plakken.
   
 • Klik op het tabblad Start in de groep Klembord op Plakken.

  Sneltoets Je kunt ook op CTRL+V drukken.
   
 • Klik op de knop Plakopties naast de gegevens en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als je de gegevens wilt plakken als een Word-tabel, klik je op Opmaak van bron behouden als je de oorspronkelijke opmaak van de gekopieerde gegevens wilt gebruiken, of klik je op Opmaakprofiel van doeltabel overeen laten komen als je het documentthema wilt gebruiken dat van toepassing is op het Word-document.
    
  • Als je de gegevens wilt plakken als een statische afbeelding, klik je op Als afbeelding plakken.
    
  • Als je een koppeling naar de Excel-gegevens wilt plakken, zodat de gegevens in het Word-document worden bijgewerkt wanneer je de oorspronkelijke gegevens wijzigt in de Excel-werkmap, klik je op Opmaak van bron behouden en koppelen aan Excel of op Koppelen aan Excel en opmaak van doeltabel overnemen.
    
  • Klik op Alleen tekst behouden als je de gegevens wilt plakken als tekst, waarbij elke rij in een afzonderlijke alinea wordt geplaatst en de celwaarden worden gescheiden door tabs.

  Opmerkingen

  • Als je de knop Plakopties niet ziet, moet je deze inschakelen. Klik op de Microsoft Office-knop  en klik vervolgens op Opties voor Word. Schakel in de categorie Geavanceerd onder Knippen, Kopiëren en Plakken het selectievakje Knoppen voor plakopties weergeven in.
    
  • Als je de gegevens in een Word-tabel plakt, worden met de knop Plakopties verschillende plakopties weergegeven. Je kunt de gekopieerde gegevens invoegen als een geneste tabel, de gegevens samenvoegen met de bestaande tabel, de gegevens invoegen als nieuwe rijen in de bestaande tabel, de cellen in de bestaande tabel overschrijven of de gegevens plakken als een statische afbeelding.

Tips

 • Als je de gegevens in een andere indeling wilt plakken (zoals een werkbladobject, HTML-indeling, bitmap, afbeelding of tekstindeling) of als je een koppeling naar de brongegevens wilt plakken in Excel, klik je op het tabblad Start in de groep Klembord op de pijl op de knop Plakken en klik je vervolgens op Plakken speciaal. Klik in de lijst Als op de indeling die je wilt gebruiken.

  • Als je het volledige werkblad later wilt bewerken, klik je op Microsoft Office Excel-werkbladobject. Als je in het Word-document toegang wilt verlenen tot het gehele werkblad, met inbegrip van de gegevens die je wellicht privé wilt houden, klik je op Microsoft Office Excel-werkbladobject.
    
  • Als je de tabel in het document automatisch wilt bijwerken wanneer er wijzigingen worden aangebracht aan de brongegevens in Excel, klik je op Koppeling plakken en selecteer je vervolgens de gewenste optie in het vak Als. Als je de bronwerkmap had opgeslagen voordat u de gegevens kopieerde, kun je ook op Word-hyperlink klikken in het vak Als om een hyperlink in te voegen in jouw document die je naar de brongegevens leidt in Excel.
    
  • Als je de inhoud wilt plakken als een Object Linking and Embedding (OLE) Word-toepassingspictogram (in plaats van de werkelijke inhoud te plakken), klik je op Microsoft Office Excel-werkbladobject en schakel je vervolgens het selectievakje Als pictogram weergeven in. Je kunt op het pictogram klikken om de toepassing te openen en de inhoud weer te geven.
    
  • Als je HTML wilt gebruiken om de gegevens naar Word te kopiëren en in een Word-tabel weer te geven, klik je op HTML-indeling.
    
  • Als je een statische afbeelding wilt plakken, klik je op Bitmap. Als je een afbeelding wilt plakken waarvan de groepering kan worden opgeheven, klik je op Afbeelding (Enhanced metabestanden) of Afbeelding (Windows-metabestanden).
    
  • Als je de gegevens wilt plakken als opgemaakte of niet-opgemaakte tekst, klik je op Tekst met opmaak (RTF), Niet-opgemaakte tekst of Niet-opgemaakte Unicode-tekst.
    
 • Als je de gegevens wilt plakken als een hyperlink die je naar de brongegevens leidt in Excel, klik je op de pijl op de knop Plakken en klik je vervolgens op Als hyperlink plakken. Als de werkmap die de brongegevens bevat nog niet is opgeslagen, is deze optie niet beschikbaar.
   
 • Als je wilt dat de reeks gegevens die je als een Microsoft Excel-werkbladobject in een Word-document plakt, wordt uitgebreid wanneer de corresponderende gegevens op het Excel-werkblad worden uitgebreid, kun je een naam opgeven voor de gegevensreeks in Excel voordat je de gegevens kopieert. Vervolgens kun je een koppeling plakken naar de desbetreffende reeks met behulp van de opdracht Plakken speciaal. Klik op het tabblad Start in de groep Klembord, klik op de pijl op de knop Plakken, klik op Plakken speciaal en klik op Koppeling plakken.